Posted on

UO SAKS REAGOVAO: „NE PRIZNAJEMO ODLUKE NELEGALNE SKUPŠTINE!“

Iz Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske saopšteno je da ne priznaju odluke nelegalne skupštine i apeluju na nadležne organe da ne nasijedaju na provokacije manipulativnih predstavnika sportskih klubova, koji su sve, ali ne i sportisti.

U saopštenju se podsjeća da je 15. januara održana nelegitimna vanredna skupština na kojoj je navodno smijenjeno rukovodstvo ovog saveza.

“Vanredna skupština sastavljena je od nelegitimnih klubova, koji nisu članovi Saveza, a koji se i ne nalaze u evidenciji sportskih klubova koje vodi Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Sam postupak promjena definisan je Statutom Saveza, Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, ali i Zakonom o sportu Republike Srpske, koji u ovoj situaciji nisu ispoštovani”, ističe se u saopštenju koje je potpisao predsjednik Upravnog odbora Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske Milorad Tanasić.

Iz Sportskog auto i karting saveza Srpske naglašavaju da se na nelegalnoj skupštini, jasno u prvi plan ističe i predstavnik Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

“U razgovoru sa rukovodstvom AMS Republike Srpske rečeno nam je da njihovi predstavnici nisu učestvovali u radu ovakve nelegalne skupštine, kao i to da oni podržavaju Sportski auto i karting savez Republike Srpske, čiji su jedan od osnivača! Dakle, jasno je zaključiti da se radi ponovo o lažnom predstavljanju i obmani javnosti”, ističe se u saopštenju.

“Od momenta postavljanja na mjesto predsjednika Upravnog odbora Saveza, susreo sam se sa mnogobrojnim problemima i opstrukcijama kluba čiji predstavnici nisu izabrani u organe upravljanja. Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske je u više navrata vršila vanredne kontrole o nelegalnom radu Saveza, ali nije ustanovila niti jednu nepravilnost.

Prilikom jedne takve kontrole ustanovljeno je da su određeni sportski funkcioneri i predstavnici klubova na jedan krajnje podmukao način obmanuli dio sportista, funkcionera, ali i predstavnika Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, davanjem lažnih dokumenata u kojem su pojedine sportiste i funkcionere ombanuli, a neke od njih i lažno potpisali odnosno falsifikovali potpise, za šta imamo i njihova javna priznanja”, naglašava se u saopštenju.

U svom radu, dodaje se u saopštenju, članovi Upravnog odbora zatekli su i nemar prethodnog rukovodstva, koje je pronevjerilo više desetina hiljada KM, a koje se sada bori rukama i nogama da se povrati u organe upravljanja Saveza, a koje je dovelo ovaj sport na najniže grane od njegovog postojanja.

“O cijeloj situaciji upoznali smo i nadležne institucije koje će, nadam se, uraditi svoj dio posla u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske. Protiv Sportskog auto i karting saveza Republike Srpske je sredinom prošle godine uložena žalba na promjenu u sudskom registru koja do danas nije riješena. Žalba je uložena od kluba koji nikada i nije bio član Saveza i to 40 dana od dana isteka roka za žalbu.

Ovako jednostavan predmet, Okružni sud u Banjaluci do danas nije donio nikakvo rješenje po ovom pitanju i na taj način onemogućeno je proglašenje Otvorenog prvenstva Republike Srpske. Pojedini klubovi koji se žale na proglašenje pobjednika za 2021. godinu, kao i na licence, svjesni su da takmičenje na nivou BiH takođe nije kompletirano, kao i da nije završeno proglašenje pobjednika, kao ni podjela licenci za proteklu godinu, što smo mi u saradnji sa Auto-moto savezom Republike Srpske učinili za sve one klubove koji su u skladu sa Statutom na vrijeme podnijeli zahtjeve”, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da su svjesno preskočili nivo Republike Srpske i licence zahtijevali od SAMS BiH, saveza koji već godinama nije legitiman i zapravo ni ne postoji,obzirom na to da Motociklistički savez BiH egzistira još od 2011. godine. Jedini savez na teritoriji cjelovite BiH koji može izdati licencu je BIHAMK, ali o njihovom radu nema pomena.

“Rukovodstvo Saveza uz prethodnu saglasnosti i odobrenje Auto-moto savez Republike Srpske omogućilo je svim sportskim takmičarima besplatne licence, u prethodnoj, ali i u ovoj sportskoj sezoni. Otvorili smo saradnju sa Sportskim auto i karting savezom Srbije, sa kojim ćemo zajedno organizovati i učestvovati na pojedinim takmičenjima, što bi trebalo da bude krunisano zaključenjem ugovora o međusobnoj saradnji, po okončanju sudskog postupka”, navodi se u saopštenju.

Izvor: SAKS RS/ BL-Portal