Posted on

KIA I GOOGLE NAPRAVILI APLIKACIJU ZA VLASNIČKI PRIRUČNIK

Kia Motors Corporation najavila je dolazak aplikacije za priručnik za vlasnike, koji se temelji na umjetnoj inteligenciji, a plod je saradnje s Google Cloudom.

Mobilna aplikacija, koja je vrlo jednostavna za upotrebu, upotrebom kamere na pametnom telefonu objašnjava djelovanje funkcija modela Kia. Umjesto traženja u obimnom štampanom vlasničkom priručniku vozači mogu pomoću aplikacije na jednostavan način upoznati različita pomagala.

Kia je već 2017. godine na određenim tržištima svojim strankama ponudila mobilnu aplikaciju za obogaćenu stvarnost (AR). Široka upotreba aplikacije bila je ograničena, jer je zahtijevala mjerenja vozila i prekidača svakog pojedinačnog modela. Kia i Google su se fokusirali na prepoznavanje simbola na prekidačima kako bi aplikacija postala kompatibilna s bilo kojim modelom, jer su simboli u vozilima univerzalni. Partnerstvo s Google Cloudom znači da je nova aplikacija za vlasnički priručnik sada jednostavnija i više prilagođena različitim svjetskim tržištima.

Prepoznavanje simbola pomoću umjetne inteligencije
Upotrebom Google Cloud-ove jedinstvene platforme, koja se temelji na tehnologiji umjetne inteligencije, koja uči prepoznavanjem fotografija, funkcija Symbol Scanner omogućava preciznu identifikaciju simbola u vozilu iz bilo kojeg ugla.

Ako npr. korisnik s pametnim telefonom skenira simbol za tempomat na upravljačkom obruču platforma umjetne inteligencije će prepoznati sliku pomoću komunikacije sa serverom. Pametni telefon će nakon toga u trenu pokazati video koji predstavlja funkcije tempomata.

Digitalna tražilica vlasničkog priručnika
Aplikacija nudi i funkciju traženja, a takođe i pruža mogućnosti Symbol Index i Warning Indicator Index, koje nude ilustrativan prikaz simbola u vozilu i lampica za upozoravanje na instrument tabli i njihova objašnjenja.

Mobilna aplikacija raspoloživa u drugoj polovini godine
Kia Motors će aplikaciju za vlasnički priručnik aktivirati u drugoj polovini ove godine, najprije kod novih modela.

Kia Motors će zajedno s Google Cloudom i ubuduće razvijati usluge koje uključuju inovativne pametne tehnologije.